Volba oplocení

Základní funkcí oplocení je omezit nebo úplně zabránit pohybu přes předem definovanou hranici. Jako součást zahradní architektury mohou rovněž cíleně zčásti nebo úplně bránit průhledu na oplocený pozemek.
Při výběru a stavbě je nutné zvážit a dodržet obecně platné zásady, především nesmí ohrožovat bezpečnost osob, silničního provozu ani zvířat. Při stavbě v záplavových územích nesmí jeho provedení ani použitý materiál způsobit zhoršení průběhu povodně, musí být jednoduše demontovatelné a musí umožnit snadný průtok vody při povodni. Je nutné respektovat okolní terén a inženýrské přípojky.cihlový dům kovový plot
Při volbě plotu je možné využít služeb architekta, případně čerpat inspiraci během procházek nebo na internetu z různých katalogů a magazínů o bydlení a zahradách. K dispozici jsou klasické ploty dřevěné , pletivové, betonové nebo kovové, případně je možné tyto materiály různě kombinovat. Každý z použitých materiálů má své specifické vlastnosti, s přihlédnutím ke konkrétní povrchové úpravě a třeba antikorozní ochraně je různě náročný na údržbu. Vhodné je zvážit i vliv převládajících povětrnostních podmínek na jeho životnost, ale i dobrý vzhled. Z vizuálního hlediska je nanejvýš vhodné, aby oplocení bylo v jednotě s brankou a vjezdovou bránou.posezení v zeleni stůl židle
Některé firmy nabízejí možnost zhotovit betonové ploty na klíč, splní konkrétní představy zákazníka i jeho náročné požadavky. Jejich obliba roste, protože splňují svůj účel, mají dlouhou životnost s minimální nutností údržby a působí esteticky. Mohou být doplněny dřevěnými, kovovými i plastovými prvky.
Samostatnou kapitolou jsou takzvané živé ploty, zeleň kromě jiných vlastností plotu odhlučňuje a zlepšuje životní prostředí. Ani při použití vhodné dřeviny se nevyhneme údržbě, minimálně jednou ročně. Použít lze dřeviny rychle rostoucí, stále zelené, neopadavé i kvetoucí.