Podnikatel, podnikání, podnik… ručení omezené

Zkusíme vám poradit s výběrem správné formy vaší nové obchodní společnosti. Tato volba je zásadní pro úspěch vašeho obchodního plánu. Založení společnosti bývá totiž dalším krokem hned po té, co získáme představu o tom, komu budeme nabízet naše služby či produkty a co za to budeme požadovat. Můžeme vybírat z poměrně široké škály druhů obchodních společností.
jiný podnikatel
Podnikání jako takové je soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem, na vlastní nebezpečí a odpovědnost dle platných zákonů za účelem dosažení zisku.
Jako podnikatel tedy nemusíte nezbytně zakládat obchodní společnost a můžete podnikat klidně jako fyzická osoba s živnostenským oprávněním. Pokud však míříte výš, určitě vás budou spíše zajímat právě obchodní společnosti.
Z čeho tedy vybírat, když se vrátíme k hlavnímu tématu tohoto článku?
•    Společnost s ručením omezením
•    Akciová společnost
•    Komanditní společnost
•    Veřejná obchodní společnost
•    Evropská společnost
•    Evropské hospodářské zájmové sdružení
Podle toho, jak ručí společníci, rozlišujeme společnosti na:
•    osobní
Co se osobních obchodních společností týče, ručí buď všichni nebo někteří společníci za dluhy celým svým majetkem. Samozřejmě se pak společníci přímo podílejí na řízení společnosti. Takovou společností je například veřejná obchodní společnost.
•    kapitálové
Obecně můžeme říci, že v kapitálových obchodních společnostech neručí společník za dluhy vzniklé za trvání společnosti a pokud ano, tak je toto ručení velmi omezeno. Příkladem takových společností je společnost s ručením omezeným a také akciová společnost.
 businessmeni v černém
•    smíšené
Smíšeným typem společnosti je pak komanditní společnost, kde jeden nebo i více společníků ručí za dluhy celým svým majetkem a jeden nebo i více společníku pak ručí za dluhy společnosti jen do výše svého nesplaceného vkladu. Tedy v případě tohoto typu se kombinují prvky jak osobního ručení některých společníků, tak i ručení některých společníků jen do výše svého nesplaceného podílu v základním kapitálu. Pokud je tento vklad splacen, tento společník pak neručí vůbec.