Podnikání bez živnosti?

Než vůbec začnete podnikat nebo zahájíte samostatnou činnost, určitě musíme zvážit, zda se činnost, kterou budeme provozovat , vůbec potřebujeme živnostenské oprávnění. Například takový hudebník, autor článků do novin, daňoví poradce či znalec oprávnění ani nepotřebuje. Ostatní pak samozřejmě ano. To vše se samozřejmě dá dohledat.
Jak už tedy bylo uvedeno, existují živnosti, pro které živnostenské oprávnění není potřeba, ale samozřejmě, pokud danou činnost provozujeme, musíme se podle toho chovat a v podstatě se chovat stejně, jako osoba samostatně výdělečně činná.
potřeby spisovatele
Pokud nám tedy začínají chodit příjmy ze samostatné činnosti, musíme provést úkony, stejně jako kdybychom měli živnost, ke které musíme mít živnostenské oprávnění. Tedy nahlásit se na živnostenském úřadě a tam provést veškeré registrace, jako u klasického začátku podnikání.
Samozřejmostí je, že následně začneme uchovávat všechny výdajové doklady a faktury, abychom zjistili také to, zda máme začít platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění.
soudní kladivo
Pro jaké živnosti tedy nepotřebujeme oprávnění?
•    zemědělská výroba
•    lesní hospodářství
•    vodní hospodářství
•    činnost autorů
•    nezávislá povolání (spisovatel, herec, hudebník)
•    činnosti podle zvláštních předpisů, ke kterým je třeba státní zkoušku:
•    daňoví poradci
•    advokáti
•    soudní exekutoři
•    makléři
•    správci konkursní podstaty
•    znalci
•    tlumočníci
•    psychoterapeuti
•    přírodní léčitelé
 
 
Je potřeba vždy zvážit, jak budeme naše podnikání provozovat, protože se může stát, že může být výhodnější mít živnost třeba i volnou a uplatňovat si výdajové paušály, než být bez živnosti úplně.
 paul david hewson
I když nebudeme mít živnostenské oprávnění, ale budeme i přesto mít příjmy, právě z výše uvedených činností, musíme se jako osoba samostatně výdělečně činná chovat, tedy pro úřady ji budeme a musíme tedy opravdu nahlásit na zdravotní pojišťovnu a na správu sociálního zabezpečení nahlásit naše aktivity a opravdu správně platit zálohy.