Nezávislý zdroj elektrické energie

Výroba elektrické energie je v současné době záležitostí velkých energetických společností. Ty dokážou distribuovat energii, kam je to jenom třeba. Má to však jeden háček, a to nutnost mít k dispozici rozvodnou síť. A protože ta není k dispozici vždy a všude, dostalo se na využití spalovacích motorů coby pohonu pro generátory elektrické energie. Ty mají mnoho využití, a to od kulturních akcí konaných v přírodě, přes výrobu energie na místech, kde není možné využívat standardní zdroj proudu. Pro všechny případy je tedy dobré vědět, že existuje zařízení, které dokáže vyrobit množství energie v závislosti na výkonu tohoto zařízení.60kva-100kva

Vyrábějte, jak budete potřebovat

Staveniště, kulturní akce nebo nouzové situace, to jsou příklady, kdy je možné využít elektrocentrály nebo dieselagregáty. Základní rozdíl je v označení, avšak koncové zařízení je stejné. Je však dobré rozlišovat generátory, které fungují na principu naftového nebo benzínového motoru. Palivo může hrát velkou roli v tom, který generátor se rozhodne zákazník využít. Dieselové neboli naftové motory mývají zpravidla menší spotřebu, a proto se u generátorů energie využívají ve větší míře.20181017_165527 - kopie

Použití generátorů je opravdu bohaté:

Nouzový zdroj energie = domácnosti postižené živelnými pohromami
Vojenství = provoz protivzdušné ochrany v terénu
Zdravotnictví = fungování životodárných přístrojů i v nouzi
Ukládání digitálních dat = informační centra a velké serverovny
Provozy firem = v případě výpadku nesmí dojít k zastavení výroby
Špičkový provoz = při potřebě dodat do rozvodné sítě nadbytek energie
Staveniště = provoz náročných stavebních zařízení nebo ručního nářadí
Absence standardní rozvodné sítě = restaurační zařízení na horách
Jak tedy vidíte, tato zařízení jsou důležitá, a proto je dobré mít tušení o tom, kde k nim můžete přijít. Ať už je budete potřebovat pro jakoukoliv oblast, která byla popsána výše, určitě mějte ponětí o tom, že existuje půjčovna elektrocentrál v Praze, která vám poskytne veškeré důležité vybavení, které byste mohli potřebovat při napájení jakéhokoliv zařízení nebo stroje.