Jaké informace nebudou moci firmy shromažďovat o svých zaměstnancích

Od 25. Května 2018 začne platit v České republice soubor pravidel General Data Protection Regulation (GDPR). Jedná se o evropské nařízení, které zpřísní systém shromažďování citlivých osobních dat a zasáhne to pochopitelně jak osoby v zaměstnaneckém poměru, tak i jejich chlebodárce.
Každý podnikatel je navíc limitován zákoníkem práce, ten pamatuje na povolené shromažďování osobních údajů zaměstnance pouze po dobu trvání pracovního poměru, případně výběrového řízení, a to jen v takovém rozsahu, který odpovídá jeho pracovnímu zařazení (smlouvě).
papírový dokument

Jaké informace o zaměstnancích nesmí firma zpracovávat:

  • Členství v odborových organizacích.
  • Příslušnost k náboženským spolkům, církvím, druh náboženského vyznání.
  • Členství v některé politické straně nebo hnutí.
  • Rasový původ.
  • Sexuální orientaci.

Jaké informace může zaměstnavatel zpracovávat pouze tehdy, je-li to nezbytné pro provádění pracovní činnosti zaměstnance:

  • Rodinné poměry zaměstnance.
  • Majetkové poměry zaměstnance.
  • Těhotenství.
  • Trestněprávní bezúhonnost (evidence rejstříku trestů).

učetnictví a daně
Firmy, které zákonem stanovená pravidla poruší, mohou být pokutovány inspektory práce až do výše milionu korun, přitom řada firem zákon nedodržuje a osobní údaje o zaměstnancích využívá i bez jejich vědomí, a často pro různé účely, které vůbec nesouvisí s jejich pracovní činností, např. v reklamě, pro statistické účely atd. 
Podnikatelé by si také měli uvědomit, že pravidla GDPR budou platit pro všechny podnikatelské subjekty, třeba jen s jedním zaměstnancem. Pouze některé firmy s malým počtem zaměstnanců nebudou muset provádět záznamy o zpracování osobních dat, ale normy pro zpracování osobních údajů zaměstnanců se jich týkat budou.
upravení kravaty
Zaměstnavatel také nebude smět vyžadovat po zaměstnanci souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, nejde totiž ze strany zaměstnance o svobodný krok, ten může mít pocit, že jestliže zaměstnavateli nevyhoví, může být ohroženo jeho přijetí na pracovní pozici.