Mějte rádi svého pavoučka pro štěstí


Pavouci se také vyskytují téměř v každém prostředí, snad kromě vzduchu a moře.  Pavouci se od ostatních členovců liší tím, že mají tělo rozdělené na dvě funkční části, a to hlavohruď a zadeček.  

Téměř všichni pavouci mají centralizovanou nervovou soustavu. To znamená, že všechny nervové uzliny pavouků se shlukují v jednom místě v hlavohrudi. Je zajímavé, že nohy pavouků se nahazují ne nervovou soustavou, ale pouze hydraulickým tlakem.

Pavučiny, které rozličné druhy pavouků vytvářejí, se mohou lišit jak velikostí, tak i tvarem a množstvím jejich lepkavého vlákna, které na upředení pavučiny spotřebují. Bylo zjištěno, že kruhové pavučiny jsou staršího druhu pavučin, než ostatní pavučiny. Pavouci, kteří vytvářející pavučinové vaky jsou mnohem rozšířenější a různorodější, než křižákovití pavouci, od kterých právě kruhové pavučiny pocházejí.

Čím vším se pavouci živí

Pavouci se živí hlavně hmyzem anebo ostatními pavouky. Jsou však i veliké druhy tropických pavouků, kteří loví i ptáky a ještěrky. Každý druh pavouka používá k ulovení kořisti jinou strategii. Buďto:
·         chytají kořist do své lepkavé pavučiny
·         vrhají na kořist svoji lepkavou síť
·         napodobují kořist, aby je neodhalila
·         svoji kořist uženou
·         číhají na kořist v ukrytém otvoru a potom se jí nečekaně zmocní

Většina pavouků zjistí kořist pomocí vibrací, ale tito lovci mají také velice dobrý zrak a vykazují znaky inteligence.

Samičky pavouků jsou starostlivé matky

Samička z pavučinových vláken vytváří kokon, ve kterém se mohou vyskytovat až stovky vajíček. Také se samičky mnoha druhů pavouků o svá mláďata starají. Některé pavoučice nosí mláďata s sebou, nebo se s mláďaty i dělí o potravu.

Některé druhy pavouků mají sociální chování a vytváří tak společné pavučiny, na kterých lze najít až padesát tisíc pavouků. Jsou vůči sobě tolerantní s opatrností, nebo také společně loví. Mohou spolu i sdílet potravu.